Male maskote naeg vrtia

Arhiva vijesti

May 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Objava natječaja

Natječaj za logopeda– 21.03.2019 – 31.05.2019.

Natječaj za logopeda– 21.03.2019.

NATJEČAJ ZA ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENOG RADNIKA

Natječaj za odgojitelja za određeno vrijeme-05.02.2019.

Natječaj za pomoćnog kuhara-29.01.2019.

Natječaj za logopeda-29.01.2019.

NATJEČAJ ZA ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENOG RADNIKA

Odluka o poništenju Natječaja za administrativno računovodstvenog referenta na određeno vrijeme

JAVNI-POZIV-ZA-STRUČNO-OSPOSOBLJAVANJE-BEZ-ZASNIVANJA-RADNOG-ODNOSA-ODGOJITELJ-1 21.11.18. -21.11.2018.

NATJEČAJ-ZA-ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENOG REFERENTA 20.11.2018– 20.11.2018.

JAVNI POZIV ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA- ODGOJITELJ-15.10.2018.

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA NA ODREĐENO VRIJEME-02.10.2018.

NATJEČAJ ZA VODITELJA RAČUNOVODSTVA-02.10.2018.

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA NA ODREĐENO VRIJEME-25.07.2018.

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA NA NEODREĐENO VRIJEME -04.04.2018.

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA NA ODREĐENO VRIJEME –04.04.2018.

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA NA ODREĐENO VRIJEME-12.03.2018.

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA NA ODREĐENO VRIJEME-23.02.2018.g

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA NA ODREĐENO VRIJEME– 23.02.2018.g.

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA NA ODREĐENO VRIJEME-30.01.2018.g.

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA NA ODREĐENO VRIJEME-19.01.2018.g.

Natječaj za psihologa na neodređeno vrijeme – 8.1.2018.

natječaj za odgojitelja na određeno puno radno vrijeme– 02.01.2018.g.

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA NA ODREĐENO VRIJEME-18.12.2017.g.

javni poziv za stručno osposobljavanje-odgojitelj– 23.11.2017.g.

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA NA ODREĐENO VRIJEME-09.11.2017.

natječaj za logopeda-19.09.2017.g.

natječaj za pedagoga-19.09.2017.g.

 

 

natječaj za zdravstvenog voditelja-icu-05.09.2017.

natječaj za logopeda– 05.09.2017.

natječaj za pedagoga-05.09.2017.

 

 

natječaj za logopeda-23.08.2017

natječaj za pedagoga-23.08.2017.g.

 

 

natječaj za logopeda-12.07.2017.g.

natječaj za pedagoga-12.07.2017.g.

javni poziv za stručno osposobljavanje-logoped-12.07.2017.g.

javni poziv za stručno osposobljavanje-pedagog-12.07.2017.g.

 

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA NA ODREĐENO VRIJEME-19.05.2017.g.

JAVNI POZIV ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA-ODGOJITELJ

NATJEČAJ ZA LOGOPEDA-25.04.2017.g.

JAVNI POZIV STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE -EKONOMIST KOMERCIJALIST-25.04.2017.g.

javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme-logoped-25.04.2017.g.

 

NATJEČAJ ZA SPREMAČICU NA ODREĐENO VRIJEME

 

NATJEČAJ ZA LOGOPEDA-05.04.2017.g.

javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme– 10.03.2017.g.

NATJECAJ ZA ODGOJITELJA NA ODREĐENO VRIJEME – 10.02.2017.

 

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA NA ODREĐENO VRIJEME-01.02.2017.g.

javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme-01.02.2017.g.

 

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA NA ODREĐENO VRIJEME– 24.01.2017.g.

javni-poziv-strucno-osposobljavanje-odgojitelj 27.12.2016.

 

 

natjecaj-za-logopeda-08.12.2016.

 

natjecaj-za-logopeda– 31.10.2016.g.

natjecaj-za-odgojitelja-na-neodredeno-vrijeme– 31.10.2016.g.

natjecaj-za-odgojitelja-na-odredeno-vrijeme– 31.10.2016.g.

 

 

natjecaj-za-ravnatelja-vrtica– 11.10.2016.g.

 

natjecaj-za-logopeda-na-odredeno-vrijeme- 15.09.2016.

natjecaj-za-odgojitelja-na-odredeno-vrijeme-15.09.2016.

 

NATJEČAJ ZA LOGOPEDA NA ODREĐENO VRIJEME 02.09.2016.

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA NA NEODREĐENO VRIJEME 02.09.2016.

NATJEČAJ ZA SPREMAČICU NA ODREĐENO VRIJEME 02.09.2016.

 

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

BOCAKOVA 7

SVETI IVAN ZELINA

Sv. Ivan Zelina, 07.lipnja 2016. g.

 

Na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće,  članka 2. Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Proljeće, te članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  ( NN 10/97,107/07, i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće je na svojoj 27. sjednici održanoj dana 07.lipnja 2016. godine donijelo odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA

za popunu radnog mjesta

 

  1. SPREMAČICA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom,

zamjena do povratka na posao s bolovanja privremeno nenazočne radnice

 

Uvjeti :  –     završena osnovna  škola

–    nepostojanje zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 

Uz pisanu prijavu kandidati za radno mjesto spremačice moraju priložiti sljedeće dokumente : kratak životopis, presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu, preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi , potvrdu iz Elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu, presliku rodnog lista , uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana).

Odabrani kandidat biti će pozvan da određenu dokumentaciju dostavi u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se u roku od osam dana od dana objavljivanja natječaja na adresu : Dječji vrtić Proljeće, Bocakova 7, Sveti Ivan Zelina sa naznakom : „NATJEČAJ“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

O rezultatu natječaja podnositelji prijava će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Proljeće Sveti Ivan Zelina dana 07.lipnja 2016.g.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Marija Kralj, univ.bacc.cin.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————–

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE
BOCAKOVA 7
SVETI IVAN ZELINA
KLASA: 112-02/14-04-06
URBROJ : 238-30-67-14-09
Sv. Ivan Zelina, 23.05.2014. g.

Na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće, članka 2. Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Proljeće, te članka 26 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće je na svojoj 3. sjednici održanoj dana 14.05.2014. godine donijelo odluku o raspisivanju

NATJEČAJA

za popunu radnog mjesta spremačice (m/ž)

  1. Radno mjesto : Spremačica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 30 dana

Uvjeti : završena osmogodišnja škola

Uz pisanu prijavu kandidati za radno mjesto spremačice moraju priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici : domovnicu, svjedodžbu, potvrdu o radnom iskustvu ( HZMO), uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana), životopis.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od osam dana od dana objave natječaja na adresu : Dječji vrtić Proljeće, Bocakova 7, Sveti Ivan Zelina sa naznakom : „za natječaj – spremačica“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja podnositelji prijava će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Predsjednica Upravnog vijeća :

mr. Tajana Hasan Lemić, dipl.ing.

_________________________________________

 

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br.57/12. i 120/12) i članka 41. Zakona o radu (N.N. br. 149/09,61/11,82/12, i 73/13)  ravnateljica Dječjeg vrtića „Proljeće“ Sveti Ivan Zelina,  objavljuje

 

N A T J E Č A J

za prijem odgojitelja na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 

Radno mjesto :   Odgojitelj- 1 izvršitelj/ica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, na određeno puno radno vrijeme do 12 mjeseci

Uvjeti: osim općih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN, br. 10/97 i 107/07, 94/13 ) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN. br. 133/97).

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako :
a) je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana
b) ima odgovarajuću stručnu spremu predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se osposobljavanje prima na stručno osposobljavanje

 

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici :

–          životopis

–          dokaz o hrvatskom državljanstvu

–          uvjerenje o stečenoj stručnoj spremi

–          dokaz o radnom stažu ( potvrda HZMO-a s osobnim podacima i podacima o radnom stažu )

–          potvrda HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba

–          uvjerenje o nekažnjavanju odnosno ne  vođenju prekršajnog postupka ( ne starije od 30 dana) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, i 94/13)

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Izrazi  navedeni u natječaju u muškom rodu neutralni su a odnose se na osobe oba spola.

Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Proljeće“ Sveti Ivan Zelina te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu :

Dječji vrtić „ Proljeće“, Bocakova 7, 10380 Sveti Ivan Zelina sa naznakom :

„ Za natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.

 

Ravnateljica vrtića:

Vera Belošić

 

 

 

 

 

 

 

NATJEČAJA

za izbor odgojitelja

Radno mjesto : Odgojitelj- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti: osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN, br. 10/97 i 107/07, 94/13 ) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN. br. 133/97).

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

–          domovnicu

–          uvjerenje o stečenoj stručnoj spremi

–          dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgajatelja i stručnog suradnika u dječjem vrtiću (NN. 133/97,4/98)

–          uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka  (ne starije od 30 dana)

–          dokaz o radnom stažu

–          životopis.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od osam dana od dana objave natječaja na adresu : Dječji vrtić „Proljeće“ Sveti Ivan Zelina, Bocakova 7, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom: „za natječaj- odgojitelj“

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja podnositelji prijava bit će obaviješteni u roku 15 dana od dana donošenja odluke.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Proljeće“

____________________________________________________

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN, br. 10/97 i 107/07, 94/13) te članka 32. Statuta Dječjeg vrtića „Proljeće“ Sv.Ivan Zelina, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Proljeće“ Sv.I.Zelina, održanoj 15. srpnja 2013.g., donijelo odluku o raspisivanju

NATJEČAJA
za izbor odgojitelja

Radno mjesto : Odgojitelj- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti: osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN, br. 10/97 i 107/07, 94/13 ) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN. br. 133/97).
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici:
– domovnicu
– uvjerenje o stečenoj stručnoj spremi
– dokaz o položenom stručnom ispitu
– uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od šest mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
– životopis.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od osam dana od dana objave natječaja na adresu : Dječji vrtić „Proljeće“ Sveti Ivan Zelina, Bocakova 7, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom: „za natječaj- odgojitelj“.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja podnositelja prijava bit će obaviješteni u roku 15 dana od dana donošenja odluke.

 

_______________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ „PROLJEĆE“

SVETI IVAN ZELINA

KLASA: 112-03/13-01/02

URBROJ: 238/30-64-13-02

Sv.I.Zelina, 19.11.2013.g.

 

 

Na temelju članka 37. Statuta Dječjeg vrtića „Proljeće“ Sveti Ivan Zelina, članka 8. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Proljeće“ Sveti Ivan Zelina te članka 16. točke 6.1. i 6.2. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Proljeće“ Sveti Ivan Zelina, ravnateljica Dječjeg vrtića „Proljeće“ Sveti Ivan Zelina je dana 18.11.2013.god. donijela odluku o objavi

 

O G L A S A

za popunu radnog mjesta spremačice

 

  1. Radno mjesto :  Spremačica – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci s punim radnim vremenom  zbog povećanog opsega posla.

Uvjeti:  završena osmogodišnja škola

Uz pisanu prijavu kandidati za radno mjesto spremačice moraju priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici: domovnicu, svjedodžbu, potvrdu o radnom iskustvu, uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana), životopis.

Na oglas se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od osam dana objave oglasa na adresu: Dječji vrtić „Proljeće“ Sveti Ivan Zelina, Bocakova 7, 10380 Sveti Ivan Zelina, sa naznakom: „za oglas- spremačica“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatu oglasa podnositelji prijava biti će obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenje odluke.

Dokazano je da ...

"Krivi smo za mnoge propuste i pogreške, ali naš je najveći zločin zlostavljanje djece, negiranje temelja života. Mnoge stvari mogu čekati, ali djeca ne mogu. Njima ne možemo odgovoriti 'sutra', oni traže 'danas'."
    Gabriela Mistral